Bims, blokbims, bims asmolen ve bims fiyatlari

Pomza – Bims ?

Ponza endüstriyel bir hammadde olarak birçok sektörel alanda kullanılmaktadır. pomzanın yani bimsin dünyada en yaygın kullanım alanını inşaat sektörüdür. Türkiye henüz inşaat sektörü açısından dünya bims ticaretindeki yerini yeterince alamamış bulunmaktadır.

bims , gözenekli yapısı, hafifliği, yüksek izolasyon etkileri, atmosferik şartlara olağanüstü direnci ve yüksek puzzolanik aktivesi neden ile insanoğlunun kullana geldiği en eski doğal ve volkanik kökenli yapı malzemelerinden biridir. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde bims in, amfitiyatrolar, tapınaklar, su kemerleri, hamamlar, mahzenler ve konut inşaatlarında yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu yapılar geçmişten günümüze kadar, değişen ortam şartlarına rağmen bozulmaya uğramadan ayakta kalabilmiştir.

Pomza, İtalyanca ponza, Almanca bimsstein, İngilizce pumice olarak adlandırılır. Dilimizde süngertaşı, kisir, köpüktaşı, topuktaşı, hışırtaşı olarak da adlandırıldığı gibi bilimsel terminolojide dünyaca kabul görmüş pümis (pumice), pümisit (pumicite) olarak da adlandırılabilmektedir. Genellikle, iri çakıl boyutuna pümis, kum ve daha düşük tane boyutlarına da pümisit denilmektedir