Bims, blokbims, bims asmolen ve bims fiyatlari

İnşaat sektöründe konut ihtiyacının karşılanabilmesi için günümüze kadar çok katlı binaların inşaasında bazı problemlerle karşılaşılmıştır. Bunların en önemlisi binanın kendi ağırlığının fazla olmasıdır. Binanın bu olumsuz ağırlıklarını azaltılması amacıyla betonda kullanılan normal agrega yerine alternatif malzemeler araştırılmış ve bulunan çözümün agregayı hafifletmek olduğu sonucuna varılmıştır. Beton içerisindeki normal agrega yerine böylece hafif agrega kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılan hafif agrega, betonun özgül ağırlığını azalttığı gibi binanın ısı ve ses yalıtımını sağlamakta, yangına karşı direncini artırmakta ve bu gibi özelliklerinden dolayı sektör bazında kullanılma oranını artırmaktadır. Özellikle inşaat sektörünün gelişmesi ve modern tekniklerin ortaya çıkmasıyla, teknolojik yönleri yanında konfor şartları da aranılır olmuştur.
Konutlarda hafif beton kullanmakla, enerji yönünden kazanç da sağlanmaktadır. Konutlarda kullanılacak hafif agregalı taşıyıcı betonlar ses yutuculuğu bakımından daha iyi sonuçlar verebilmektedir. Konut yapımı için kurulabilecek prefabrik elemanların üretilmesiyle ısı tasarrufu yönünden büyük yararlar sağlayabileceği gibi hafif beton yapı elemanlarının sağlayacağı ekonomi yanında, kendi ağırlığının azalması dolayısıyla deprem kuşağında bulunan yörelerde kullanımının yaygın olduğu görülmektedir.