Bims, blokbims, bims asmolen ve bims fiyatlari

Duvarlar da ısı izolasyonundan sonra en önemli 2. izolasyon ses izolasyonudur. Bimsbloklar ses izolasyon özelliğine sahip olan bir malzemedir. Bimsblok ile örülen duvarlar ile yüksek frekansa maruz mekanlarda bile sessiz bir ortam oluşmaktadır. Bimsblok homojen dağılmış eşsiz boşluklu yapısı, hafifliği, kristal suyu içermemesi gibi özellikleri ile kalıcı ses izolasyonuna sahip yapı malzemesidir.
9.Sese Karşı Akustik Özelliği
Bimsbloklar içerisinde çok sayıda gözenek bulunması, sesin sönümlenmesine ve istenen akustik özellikler verir. Bu duruma pek çok Avrupa ülkelerindeki konser salonlarında, konferans salonlarında veya mabetlerinde görmek mümkündür. Ayrıca ülkemizde de Ayasofya’nın kubbesinde ponzanın kullanıldığı bilinmektedir. Bimsbloklar, tamamen ponza agrealı bir yapı elemanı olarak, diğer yapı elemanlarına göre üstün akustik özelliği göstermektedir.