Bims, blokbims, bims asmolen ve bims fiyatlari

Bir malzemenin ısı iletkenlik değeri veya yalıtım değeri malzemenin yapısal özellikleri ile ilgilidir. Homojen dağılmış, küçük gözenekli bir yapı malzemesinin ısı iletkenliği, düzensiz dağılmış, büyük gözenekli bir malzemeye oranla daha küçüktür. Bimsblok ürünü ısı iletkenlik değerleri ile diğer duvar malzemelerin arasın da en iyi değere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Her yapı malzemesinin iç yapı özelliklerine göre farklı ısı iletkenlik katsayıları vardır.