Bims, blokbims, bims asmolen ve bims fiyatlari

Türkiye’de bimsblok kullanımının gelimesi, bu sektöre ilgi duyan müteebbislerin yeni
yatırımlara doğru yönelmesine sebep olmaya başlamıştır. Özellikle, Doğu ve Güney Dou
Anadolu bölgesinde pomza rezerv potansiyelinin çok büyük ölçekte olması ve inşaat
sektöründe bimsblok değerinin teknik açıdan olduu kadar, gözlemsel yollarla da
anlatılmaya başlanmış olması blok üretimi hususunda yeni yatırımları tetiklemektedir.
Çoğu küçük ölçekli üretim yapan tesisler ya da geleneksel metotlarla manuel üretim yapan
işletmeler, yatırımlarını büyütme eğilimi göstermektedirler. Bu konu da, Doğu ve
Güney Doğu Anadolu bölgelerinde bir canlılık son 6-8 aydır yaşanır hale gelmiştir. Ayrıca,
bimsblok tüketiminin Türkiye’deki en büyük daılımı yukarıda da değinildiği gibi, Antalya
ve Güney Sahil bendinde gerçekleşmektedir. Bu bölgede yerinde henüz bimsblok üreten
herhangi bir kurulu da bulunmamaktadır. Bu nedenle, bimsblok üretimi üzerine bu
bölgede kurulması planlanan 3 yeni yatırım ve fizibilite gözlenmektedir. Bununla birlikte,
mevcut üretici kurulular da kendi bünyelerinde kapasite artırımına gitmek bakımından
tesislerin modifikasyonlarının da yapıldıı görülmektedir. Bu yatırımların gerçekleşmesi
durumunda, Türkiye bimsblok üretimi önemli bir deere ulaacaktır. Ayrıca, Mula, Milas,
Bodrum ve Denizli bölgelerinde de yeni yatırım hazırlıklarının varlıı görülmektedir.
Bimsblok ile duvar örgüsü yapımında, örgü harcı kullanımı kaçınılmaz olmaktadır. Ancak
günümüze dein, çou uygulamalarda bimsbloklar geleneksel örgü harcı (kum çimento
harcı) ile duvar örgüleri yapılmakta idi. iki farklı malzemenin kullanımı ve dolayısıyla
oluan ısı köprülerinin kırılması ve de daha hafif malzeme kullanmak bakımından, yeni
uygulamalarda bims agregalı örgü harcı kullanımı da giderek yaygınlamaktadır. Bu
bakımından, hazır harç üretimi üzerinde yeni tesis yatırımlarının varlığı da dikkat
çekmektedir. Özellikle, Burdur bölgesinde bu konu üzerine yeni yatırım çalımaları
görülmektedir. Bununla birlikte, pomza taından hazır ev ve panel duvar üretimi üzerine,
yeni tesis yatırımları gözlenmektedir. Bu konu üzerine yapılan Holding düzeyindeki
kuruluların yatırımları Burdur, Eskişehir ve istanbul bölgelerinde gerçekleşeceği
gözlenmektedir.